Allmänna Villkor

Beställningsvillkor

För att få handla hos Klockeriet måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande innan du gör en beställning. Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande eller som på annat sätt medför att Klockeriet lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Tillämplighet

Villkoren hos Klockeriet är tillämpliga därest svensk lag gäller eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Klockeriet. Mer information finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

Felskrivningar på hemsidan

Om det skulle förekomma felskrivningar på hemsidan förbehåller sig Klockeriet rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuella problem så som att ett försäljningsobjekt utgått, har Klockeriet rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Klockeriet skall då också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt 
försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Bildmaterial på hemsidan

All bildinformation på hemsidan skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Klockeriets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Klockeriet befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Söndag,Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,lördag
Januari,februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December
Det finns inte tillräckligt av dessa artiklar. Endast [max] vänster.
Lägg till i önskelistaBläddra i önskelistaTa bort önskelista

WARNING: Max settings 200 code custom color. If you want more than, please contact support us, Kind Regards!

IMPORTANT: Click on the button 'Update on online store' to code active on live theme.

Update on online store Updating style Updated style

Demo Swath, Label settings Preview:

5-8 Days
1. 5-8 Days
Kundvagn

Din vagn är tom.

Tillbaka till butiken

Menu